To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2010-07-07 JD
Case-ID : 201008248 (JD), 10/2536-10 (UDI)
Documentdate : 07.07.2010
Receiver :

Høringsinstansene

Høring - endringer i utlendingsloven om adgangen til frihetsberøvelse mv.


Justis- og politidepartementets høringsbrev av 07.07.2010 "Høring - endringer i utlendingsloven om adgangen til frihetsberøvelse mv." (PDF)

UDIs høringssvar av 07.10.2010 "Høring - endringer i utlendingsloven om adgangen til frihetsberøvelse mv." (PDF)

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo