To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2011-10-07 JD
Case-ID : 201011385-/-BMW (JD), 11/2128-8 (UDI)
Documentdate : 07.10.2011
Receiver :

Høringsinstansene

Høring - forslag til endringer i utlendingsloven

Justis- og politidepartementets høringsbrev  07.10.2011 "Høring - forslag til endringer i utlendingsloven" (PDF)

Høringsnotat 1 "Forslag til endring i utlendingsloven § 92 (unntak fra retten til fritt rettsråd uten behovsprøving ved utvisning som følge av oversittet utreisefrist" (PDF)

Høringsnotat 2 "Forslag til endring i utlendingsloven § 68 (utvisning på grunnlag av straffbar handling begått før innvilgelse av før førstegangstillatelse)" (PDF)

UDIs høringssvar av 19.10.2011  "Høring - forslag til endringer i utlendingsloven" (PDF)

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo