To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2012-03-19 JD
Case-ID : 201200212 (JD), 11/2268-18 (UDI)
Documentdate : 19.03.2012
Receiver :

Høringsinstansene

Høring - endring av utlendingsforskriften - plikt til å inneha Schengen-standardisert oppholdskort, grenseboerbevis mv.

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 19.03.2012 " Endring av utlendingsforskriften - plikt til å inneha Schengen-standardisert oppholdskort, grenseboerbevis mv." (PDF)

Vedlegg "Forslag til endringer i forskrift 15. oktober 2009 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)" (PDF)

UDIs høringssvar av 30.04.2012 " Høring - endringer av utlendingsforskriften - plikt til å inneha Schengen-standardisert oppholdskort, grenseboerbevis mv." (PDF)

 

 

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo