To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2012-06-19 AD
Case-ID : 12/2296 (AD), 12/2178-5 (UDI)
Documentdate : 19.06.2012
Receiver :

Høringsinstansene

Høring om endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring

Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 19.06.2012 "Høring om endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring" (PDF)

Vedlegg "Forslag til lov- og forskriftsendringer" (PDF)

UDIs høringssvar av 13.08.2012 "Høring om endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring" (PDF)

Latest changes
 • New: 2012-06-19 AD Høring om endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring (11/2/2012)

  UDI responded to the hearing on August 13th 2012. The Directorate has several comments and suggestions to the proposed changes to the Immigration Act and Immigration Regulations.

 • 2012-06-19 AID Høring om endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring (6/26/2012)

  Arbeidsdepartementet foreslår en egen bestemmelse om oppholdstillatelse for ansatte i internasjonale selskaper. Departementet foreslår i tillegg flere forskriftsendringer knyttet til arbeidsinnvandring blant annet når det gjelder spesialistbestemmelsen, tjenesteytere og søknadsprosessen for familier til arbeidsinnvandrere.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo