To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2014-06-06-2 JD
Case-ID : 14/2774-1 TNØ (JD), 14/2354 (UDI)
Documentdate : 06.06.2014
Receiver :

Høringsinstansene.

Høring - endringer i utlendingsloven og -forskriften (gjennomføring av Eurodac-forordningen av 2013 i norsk rett)

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 06.06.2014 "Høring - endringer i utlendingsloven og -forskriften (gjennomføring av Eurodac-forordningen av 2013 i norsk rett)"(PDF)

Vedlegg til høringsbrev: Eurodac-forordningen på norsk (PDF)

Vedlegg til høringsbrev: Eurodac-forordningen på engelsk (PDF)

UDIs høringssvar av 05.09.2014 "Høring - Endringer i utlendingsloven og -forskriften - Gjennomføring av Eurodac-forordningen av 2013 i norsk rett"

Latest changes
 • Ny: 2014-06-06-2 JD Høring - endringer i utlendingsloven og -forskriften (gjennomføring av Eurodac-forordningen av 2013 i norsk rett) (9/12/2014)

  UDI har svart på høringen fra Justis- og beredskapsdepartementet om endringer i utlendingsloven og-forskriften for å gjennomføre Eurodac-forordningen i norsk rett. UDI støtter departementets implementeringsform hvor Eurodac-forordningen gjøres til norsk lov ved å innta en henvisning til forordningen i utlendingsloven § 101.

 • Ny: 2014-06-06 JD Høring - endringer i utlendingsloven og -forskriften (gjennomføring av Eurodac-forordningen av 2013 i norsk rett) (6/11/2014)

  Justisdepartementet har sendt på høring et forslag om å endre utlendingsloven- og forskriften for å implementere Eurodac-forordningen (nr. 603/2013) av 26. juni 2013 i norsk rett. Departementet foreslår å gjennomføre forordningen direkte ved en egen gjennomføringsbestemmelse i norsk rett, lik den systematikken som benyttes ved gjennomføring av EØS-relevante rettsakter. Dette innebærer at forordningen fullt ut vil gjelde som norsk lov.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo