To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2014-06-19 JD
Case-ID : 14/3692 ES IHO/bj (JD), 14/2495 (UDI)
Documentdate : 19.06.2014
Receiver :

Høringsinstansene

Høring - utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 19.06.2014 "Høring - utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger" (PDF)

Høringsnotat av 19.06.2014 (PDF)

UDIs høringssvar av 01.09.2014 "Høring- Utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger"

Latest changes
 • Ny: 2014-06-19 JD Høring - utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger (9/10/2014)

  UDI har svart på høring fra Justis- og beredskapsdepartementet om lovforslag som har til formål å legge til rette for at særreaksjonsdømte som kan utvises, faktisk blir utvist og forlater landet i den grad det er forsvarlig. Strafferettslige særreaksjoner er reaksjoner som kan idømmes en lovbryter som ikke kan ilegges vanlig straff på grunn av sin mentale tilstand på gjerningstidspunktet.

 • Ny: 2014-06-19 JD Høring - utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger (6/20/2014)

  Justisdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i blant annet utlendingsloven og straffeloven som gjelder gjennomføringen av utvisning av personer som er idømt en strafferettslig særreaksjon. Siktemålet er å legge til rette for at særreaksjonsdømte utlendinger som kan utvises, faktisk blir utvist og forlater landet i den grad det er forsvarlig.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo