To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2014-06-26-2 JD
Case-ID : 14/3812 (JD), 14/470 (UDI)
Documentdate : 26.06.2014
Receiver :

Høringsinstansene

Høring - endringer i utlendingsloven (24-årsgrense for familieetablering)


Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 26.06.2014 "Høring - endringer i utlendingsloven (24-årsgrense for familieetablering) (PDF)

UDIs høringssvar av 29.09.2014 "Utlendingsdirektoratets merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering"

Latest changes
 • Ny: 2014-06-26-2 JD Høring - endringer i utlendingsloven (24-årsgrense for familieetablering) (10/3/2014)

  UDI har svart på høringen fra Justis- og beredskapsdepartementet om forslaget om innføring av en 24-årsgrense for familieetablering.

 • Ny: 2014-06-26-2 JD Høring - endringer i utlendingsloven (24-årsgrense for familieetablering) (6/27/2014)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om innføring av 24-årsgrense for familieetablering. Formålet med å heve aldersgrensen fra nåværende 18 år til 24 år er å bekjempe tvangsekteskap og sikre at paret kan forsørge seg selv. Forslaget har bakgrunn i samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo