To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2014-06-26-1 JD
Case-ID : 14/3814 (JD), 14/1470 (UDI)
Documentdate : 26.06.2014
Receiver :

Høringsinstansene

Høring - endringer i utlendingsforskriften (heving av underholdskravet og ny hjemmel for unntak)


Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 26.06.2014 "Høring - endringer i utlendingsforskriften (heving av underholdskravet og ny hjemmel for unntak) (PDF)

UDIs høringssvar av 29.09.2014 "Utlendingsdirektoratets merknader - forslag om endringer i utlendingsforskriften - Heving av underholdskravet og ny hjemmel for unntak"

Latest changes
 • Ny: 2014-06-26-1 JD Høring - endringer i utlendingsforskriften (heving av underholdskravet og ny hjemmel for unntak) (10/3/2014)

  UDI har svart på høringen fra Justis- og beredskapsdepartementet om heving av underholdskravet, og forslaget om å innføre en ny bestemmelse som gir hjemmel for å gjøre unntak fra underholdskravet basert på en konkret skjønnsmessig vurdering av referansepersonens og utlendingens faktiske inntektsevne.

 • Ny: 2014-06-26-1 JD Høring - endringer i utlendingsforskriften (heving av underholdskravet og ny hjemmel for unntak) (6/27/2014)

  Justis- og beredskapsdepartmentet har sendt på høring et forslag om å heve underholdskravet i saker om familieinnvandring fra 88 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ, til lønnstrinn 24. Departementet foreslår også å innføre en ny bestemmelse som gir hjemmel for å gjøre unntak fra underholdskravet basert på en konkret skjønnsmessig vurdering av referansepersonens og utlendingens faktiske inntektsevne. Forslaget har bakgrunn i samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo