To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2014-11-07 BLD
Case-ID : 13/3837 (BLD), 14/4310-4 (UDI)
Documentdate : 07.11.2014
Receiver :

Høringsinstansene

Høring - endringer i introduksjonsloven – for økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap


Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 07.11.2014: Høring - endringer i introduksjonsloven – for økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap (PDF)

Høringsnotatet

UDIs høringssvar av 05.02.2015: Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av  introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap (PDF)

Latest changes
 • Ny: 2014-11-07 BLD Høring - endringer i introduksjonsloven – for økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap (2/6/2015)

  UDI har svart på høringen fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om forslag til endringer i introduksjonsloven. UDI påpeker blant annet at en del problemstillinger rundt opplæring i norsk og samfunnskunnskap versus deltagelse i introduksjonsprogrammet bør klargjøres.

 • Ny: 2014-11-07 BLD Høring - endringer i introduksjonsloven – for økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap (11/10/2014)

  I høringsnotatet foreslår Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet endringer på tre områder i introduksjonsloven som har som formål å bidra til flere tiltak for økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Endringene gjelder rett til permisjon fra introduksjonsprogrammet ved overgang til arbeid eller utdanning, at kommunene skal ta initiativet til å sette i gang opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og at man må dokumentere kunnskaper om samfunnet for å få fritak fra opplæring i 50 timer samfunnskunnskap.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo