To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2015-01-16-JD
Case-ID : 15/404-GBO (JD), 15/290-1 (UDI)
Documentdate : 16.01.2015
Receiver :

Høringsinstansene

Høring – endring i utlendingsloven, politiattest for tolker

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 16.01.2015 "Høring – endring i utlendingsloven, politiattest for tolker" (PDF)

Høringsinstansene (PDF)

Latest changes
  • Ny: 2015-01-16-JD Høring – endring i utlendingsloven, politiattest for tolker (1/22/2015)

    Høring fra Justis- og beredskapsdepartementet med forslag om at UDI og UNE gis hjemmel i utlendingsloven til å kreve uttømmende og utvidet politiattest fra tolker som de benytter til oppdrag.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo