To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2015-03-24-JD
Case-ID : 15/2562 (JD) - 15/1542 (UDI)
Documentdate : 24.03.2015
Receiver :

Høringsinstansene

Høyring – endringar i utlendingslova som følgje av endra strafferammer i ny straffelov

Latest changes
 • Ny: 2015-03-24-JD Høyring – endringar i utlendingslova som følgje av endra strafferammer i ny straffelov (4/23/2015)

  UDI har svart på høring fra Justis- og beredskapsdepartementet om endringer i utlendingsloven som følge av endret strafferamme i ny straffelov. UDI støtter departementets forslag om at straffebestemmelsene om blant annet mindre tyveri, mindre heleri og mindre dokumentfalsk inntas eksplisitt i utlendingsloven. Disse bestemmelsene er særlig relevante i utlendingsrettslig sammenheng.

 • Ny: 2015-03-24 Høyring – endringar i utlendingslova som følgje av endra strafferammer i ny straffelov (3/25/2015)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring utkast til endringer i utlendingsloven som følge av endrede strafferammer i ny straffelov. Ved den nye straffeloven får en rekke lovbrudd hevet eller senket strafferamme sammenliknet med gjeldende straffelov. Dette har konsekvens for enkelte regler i utlendingsloven, hvor strafferammen har betydning for om lovbruddet har en utlendingsrettslig konsekvens.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo