To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2015-03-27-JD
Case-ID : 14/7056 (JD) - 14/2176-30 (UDI)
Documentdate : 27.03.2015
Receiver :

Høringsinstansene

Høring - Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - Hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse mv. - Endringer i statsborgerloven

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 27. mars 2015 Høring - endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse mv. - endringer i statsborgerloven (PDF)

Høringsnotat - Høring - endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse mv. - endringer i statsborgerloven (PDF)

Forslag til endringer i utlendingsloven, utlendingsforskriften og statsborgerloven (PDF)

Utlendingsdirektoratets høringssvar av 13. mai 2015 - Hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse (PDF)

Latest changes
  • Ny: 2015-03-27-JD Høring - Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - Hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse mv. - Endringer i statsborgerloven (4/8/2015)

    Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i utlendingsloven, -forskriften og statsborgerloven. Forslaget gjelder heving av kravet til botid i Norge fra tre til fem år før permanent oppholdstillatelse kan gis. Øvrige forslag gjelder blant annet krav til gjennomført opplæring i samfunnskunnskap og endring av tidspunktet for når tilleggstid beregnes fra ved søknad om permanent oppholdstillatelse. I tillegg foreslås det heving av botidskravet for å kunne få norsk statsborgerskap for norskgifte og statsløse.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo