To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2015-11-18
Case-ID : 15/09844-5
Documentdate : 18.11.2015
Receiver :

Høringsinstansene

Forslag til endring i utlendingsforskriften – varighet av innreiseforbud

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 18. november 2015: Forslag til endring i utlendingsforskriften – varighet av innreiseforbud (lenke til regjeringen sine sider)

UDIs høringssvar av 16.02.2016: Utlendingsdirektoratets høringssvar - Endring i
utlendingsforskriften § 14-2 om varighet av innreiseforbud
(PDF)

Latest changes
  • Ny: 2015-11-18 Forslag til endring i utlendingsforskriften – varighet av innreiseforbud (3/9/2016)

    JD har sendt på høring et forslag om endring i utlendingsforskriften § 14-2 første ledd om varigheten av innreiseforbudet i utvisningssaker. Mens et innreiseforbud i dag kan settes til ett år, to år, fem år eller gjøres varig, foreslås det å tilføye et nytt alternativ med ti års innreiseforbud. Departementet ser det som naturlig at bruken av tiårig innreiseforbud utvikles nærmere av utlendingsmyndighetene gjennom deres forvaltningspraksis med mulighet for etterfølgende domstolskontroll. UDI støtter denne vurderingen samtidig som de etterlyser flere føringer og rammer for skjønnsutøvelsen.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo