To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2016-06-24 JD
Case-ID : 16/4358 (JD) 16/03784 (UDI)
Documentdate : 24.06.2016
Receiver :

Høringsinstansene

Høring – Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted

Latest changes
  • Ny: 2016-06-24 JD Høring – Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted (6/24/2016)

    Høring fra JD vedrørende endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted. Det er blant annet foreslått en endring i utlendingsloven § 128 for å sikre departementet hjemmel til å gi generelle instrukser om bruk av tvangsmidler etter utlendingsloven, og en endring i utlendingsloven § 130 for å gi hjemmel for forskriftsregulering om bestemt oppholdssted og meldeplikt også etter denne bestemmelsen. Videre er det foreslått å endre utlendingsforskriften § 18-12 om politiets bruk av hjemmelen i utlendingsloven § 105 første ledd bokstav d om å ilegge bestemt oppholdssted og eventuelt meldeplikt i saker som berører grunnleggende nasjonale interesser.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo