To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2016-07-05 JD
Case-ID : 15/8442 (JD)
Documentdate : 05.07.2016
Receiver :

Høringsinstansene

Høring om endringer i utlendingsloven mv. – utvisning på grunnlag av handlinger som kan føre til eksklusjon fra flyktningstatus

Latest changes
  • Ny: 2016-07-05 Høring om endringer i utlendingsloven mv. – utvisning på grunnlag av handlinger som kan føre til eksklusjon fra flyktningstatus (7/5/2016)

    Høring fra JD hvor de foreslår å innføre nye bestemmelser som gir adgang til å utvise og å nekte utlendinger oppholdstillatelse på annet grunnlag etter utlendingsloven dersom de er, eller kunne ha blitt, utelukket fra retten til anerkjennelse som flyktning (eksklusjon). Det foreslås også en hjemmel for å ilegge tilleggstid før permanent oppholdstillatelse kan gis til utlendinger som har begått handlinger som kan føre til eksklusjon fra flyktningstatus.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo