To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2016-07-14 JD
Case-ID : 16/04030 (UDI), 16/4755 (JD)
Documentdate : 14.07.2016
Receiver :

Høringsinstansene

Høring - Endringer i utlendingsloven - midlertidig arbeidstillatelse


Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 14.07.2016: Høring - Endringer i utlendingsloven - midlertidig arbeidstillatelse (lenke til regjeringen sine sider)

UDIs høringssvar av 15.08.2016: Svar fra UDI på høring - endringer i utlendingsloven - midlertidig arbeidstillatelse til asylsøkere (PDF)

Latest changes
  • Ny: 2016-07-14 JD (2) Høring - Endringer i utlendingsloven - midlertidig arbeidstillatelse (7/15/2016)

    Departementet foreslår å endre utlendingsloven § 94 om vilkår for midlertidig arbeidstillatelse til asylsøkere mens søknaden er til behandling, for asylsøkere som med høy sannsynlighet vil få oppholdstillatelse i Norge. Endringen innebærer at man i et nytt annet ledd innfører unntak fra vilkåret om gjennomført asylintervju.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo