To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2017-01-09 Skattedirektoratet
Case-ID : 2014/144088 (Skatt) 17/00007-6 (UDI)
Documentdate : 09.01.2017

Høring – Forskrift til lov om folkeregistrering (folkeregisterloven)

Skattedirektoratets høringbrev med forslag om ny forskrift til lov om folkeregistrering av 9. januar 2017: Høring – Forskrift til lov om folkeregistrering (folkeregisterloven) (lenke til skatteetaten.no)

Utlendingsdirektoratets høringssvar av 13. mars 2017: Utlendingsdirektoratets høringssvar - ny forskrift om folkeregistrering (folkeregisterforskrift) (PDF)

Latest changes
  • Ny: 2017-01-09 Skattedirektoratet Høring – Forskrift til lov om folkeregistrering (folkeregisterloven) (3/15/2017)

    Skattedirektoratet sendte 9.1.17 på høring ny forskrift til folkeregisterloven uten materielle endringer. I høringssvaret skriver UDI at forslaget ikke støtter tilstrekkelig opp om planlagte endringer i moderniseringsarbeidet. Forskriften bør regulere ansvar for opprettelse, endring, sletting og utlevering av nærmere bestemte informasjonselementer, og utlendingsmyndighetenes enerett til å endre identiteten til personer den rekvirerer d-nummer til. Innvilget oppholdstillatelse på bakgrunn av oppgitt familierelasjon bør inntas som grunnlag for registrering av barn og foreldreskap til barn født i utlandet, samt registrering av vigsler i utlandet. Utlendinger uten ID-papirer bør kunne registreres med «kontrollert identitet» i folkeregisteret siden identitet kan kontrolleres på andre måter. Gruppering av stater etter ID-papirers notoritet må kunne endres raskt, og bør ikke forskriftsfestes.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo