To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2017-08-22 JD
Case-ID : 17/4890
Documentdate : 22.08.2017

Høring – endringer i utlendingsforskriften (utvidelse av asylsøkeres adgang til arbeid og praksisopplæring)


Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 22. august 2017: Høring – endringer i utlendingsforskriften (utvidelse av asylsøkeres adgang til arbeid og praksisopplæring) (lenke til regjeringen.no)

Utlendingsdirektoratet sitt høringssvar av 12. oktober 2017: Utlendingsdirektoratets kommentarer til høring om forslag til endring i utlendingsforskriften om utvidelse av asylsøkeres adgang til arbeid og praksisopplæring (lenke til regjeringen.no)

Latest changes
 • Ny: 2017-08-22 JD Høring – endringer i utlendingsforskriften (utvidelse av asylsøkeres adgang til arbeid og praksisopplæring) (10/18/2017)

  UDI har svart på Justis- og beredskapsdepartementet sin høring. UDI er i all hovedsak positiv til de foreslåtte endringene og ser at de kan bidra til raskere integrering av asylsøkere som skal bli værende i Norge. UDI foreslår noen endringer i ordlyden til § 1-1 og andre mindre justeringer som for eksempel at nærmere retningslinjer utarbeides av de som har ansvar for praksisopplæring i integreringsmottakene.

 • Ny: 2017-08-22 JD Høring – endringer i utlendingsforskriften (utvidelse av asylsøkeres adgang til arbeid og praksisopplæring) (8/28/2017)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om en ny § 1-1 b i utlendingsforskriften, som skal gi utvidet adgang for asylsøkere til å utføre frivillig, vederlagsfritt arbeid og delta i praksisopplæring. I tillegg er foreslått en endring i forskriften § 17-24 som åpner for unntak fra vilkåret om dokumentert identitet ved søknad om midlertidig arbeidstillatelse. Høringsfristen er 13. oktober 2017.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo