To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2017-09-22 JD
Case-ID : 17/5390
Documentdate : 22.09.2017

Høring om endring i utlendingsloven – straff for den som skaffer en utlending arbeid eller bosted når forholdene innebærer en utilbørlig utnyttelse av utlendingens situasjon

Latest changes
 • Ny: 2017-09-22 JD Høring om endring i utlendingsloven – straff for den som skaffer en utlending arbeid eller bosted når forholdene innebærer en utilbørlig utnyttelse av utlendingens situasjon (12/16/2017)

  UDI har svart på høringen, og mener forslaget innebærer viktige endringer. UDI har vurdert om forslaget dekker det det er bohov for å ramme, og påpeker at også migrasjonsrettede tjenester i forkant av innvandring til Norge, som gjør at en utlending settes i gjeld eller på annen måte blir utsatt for en utilbørlig utnytting, bør være straffbart.

 • Ny: 2017-09-22 JD Høring om endring i utlendingsloven – straff for den som skaffer en utlending arbeid eller bosted når forholdene innebærer en utilbørlig utnyttelse av utlendingens situasjon (10/12/2017)

  Justis- og beredskapsdepartementet sendte 22. september 2017 på høring et forslag om å utvide formuleringene i utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav b, slik at det i større grad kan reageres med straff i tilfeller hvor en utlending utsettes for utilbørlig utnytting i forbindelse med at vedkommende skaffes arbeid eller bolig. Høringsfrist er satt til 10. november 2017.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo