To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2017-11-27 JD
Case-ID : 17/6598 (JD), 17/04200-14 (UDI)
Documentdate : 27.11.2017

Høring - endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften som følge av gjennomføringen av EUs personvernforordning i norsk rett

Latest changes
 • Ny: 2017-11-27 JD Høring - endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften som følge av gjennomføringen av EUs personvernforordning i norsk rett (1/15/2018)

  Utlendingsdirektoratet (UDI) har besvart høringen, og er positiv til de foreslåtte endringene. UDI mener imidlertid det kreves flere endringer i regelverket for å sikre at utlendingsmyndighetene har et tilstrekkelig rettslig behandlingsgrunnlag. I tillegg til utlendingsmyndighetenes generelle adgang til å behandle personopplysninger, gjelder dette også behandling av mindreåriges personopplysninger, behandling av personopplysninger på mottaks- og returfeltet, bruk av automatiserte avgjørelser uten den registrertes samtykke, viderebehandling av personopplysninger til nye formål, og utlevering av personopplysninger til andre mv. UDI peker også på behovet for å tydeliggjøre hvilke oppgaver Politiet utfører som utlendings- og politimyndighet.

 • Ny: 2017-11-27 JD Høring - endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften som følge av gjennomføringen av EUs personvernforordning i norsk rett (11/28/2017)

  Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har sendt på høring forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften. Bakgrunnen for endringsforslaget er EUs personvernforordning som trer i kraft 25. mai 2018. Forslag til ny personopplysningslov har allerede vært på høring og er til vurdering i departementet. Departementet foreslår nå at utlendingsloven gir en generell hjemmel for behandling av personopplysninger. I tillegg foreslår departementet at utlendingsforskriften regulerer hvilke formål personopplysningene kan behandles for, adgangen til viderebehandling for nye formål, samt behandlingsansvarlig. Høringsfristen er fredag 12. januar 2018.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo