To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2019-03-07 JD
Case-ID : 19/741 (JD), 19/00934 (UDI)
Documentdate : 07.03.2019

Høring – ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort


Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 7. mars 2019: Høring – ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort (lenke til regjeringen.no)

Latest changes
  • Ny: 2019-03-07 JD Høring – ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort (3/19/2019)

    Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort. Forskriftsforslaget tar utgangspunkt i gjeldende passforskrift. For en stor del foreslås de materielle reglene videreført og gjort gjeldende også for nasjonale ID-kort, men med ny struktur og tilpasninger til ny teknologi. Sentrale deler av den praksis som i dag er regulert i retningslinjer fra Politidirektoratet foreslås inkorporert i forskriften, slik at viktige bestemmelser er tilgjengelige for søkerne. Forskriftsforslaget bygger også ut gjeldende regelverk med nærmere bestemmelser om gyldighetstid, gebyr og behandling av opplysninger for både pass og nasjonalt ID-kort. Høringsfristen er 7. juni 2019.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo