To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2019-04-25 JD
Case-ID : 19/1217 (JD), 17/00507-11 (UDI)
Documentdate : 25.04.2019

Høring om innstramninger i utvisningsreglene i utlendingsloven mv.


Justis- og beredskapsdepartementet høringsbrev av 25. april 2019: Høring om innstramninger i utvisningsreglene i utlendingsloven mv. (lenke til regjeringen.no)

Latest changes
  • Ny: 2019-04-25 JD Høring om innstramninger i utvisningsreglene i utlendingsloven mv. (5/6/2019)

    Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften. De viktigste substansielle endringene som foreslås gjelder innstramninger i utvisningsreglene overfor utlendinger uten langvarig tilknytning. Det foreslås å utvide adgangen til utvisning av utlendinger med midlertidig oppholdstillatelse for overtredelser av straffeloven og ved alvorlig overtredelse av vegtrafikkloven. Det foreslås også å utvide adgangen til å utvise utlendinger med permanent oppholdstillatelse for overtredelser av straffeloven. Innstramningene vil kunne få betydning for EØS-borgere som ikke har oppnådd varig oppholdsrett. Frist for å sende inn høringssvar er 15. august 2019.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo