To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2019-07-15 JD
Case-ID : 19/3470 (JD), 19/02633-1 (UDI)
Documentdate : 15.07.2019

Høringsbrev - endringer i utlendingsloven m.m. utvidet bruk av biometri i utlendingssaker


Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 15. juli 2019: Høringsbrev - endringer i utlendingsloven m.m. utvidet bruk av biometri i utlendingssaker (lenke til regjeringen.no)

Latest changes
  • Ny: 2019-07-15 JD Høringsbrev - endringer i utlendingsloven m.m. utvidet bruk av biometri i utlendingssaker (7/16/2019)

    Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften og statsborgerloven og -forskriften. I tillegg foreslås endringer i passloven, ID-kortloven og politiregisterforskriften. Endringene gjelder innhenting og behandling av fingeravtrykk og ansiktsfoto i utlendingssaker og saker om statsborgerskap. Forslagene følger opp Prop. 90 L (2015-2016) Innstramninger II, og innebærer for det første at det skal tas opp og lagres fingeravtrykk av alle som søker oppholdstillatelse. Videre foreslås det blant annet at fingeravtrykk som hovedregel tas allerede ved utenriksstasjonen når en søknad fremmes fra utlandet, og at fingeravtrykk i ulike sakstyper skal lagres vesentlig lenger enn i dag. Høringsfrist 15. oktober 2019.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo