To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2005-07-05 KRD
Case-ID : 04/3488-18 NWO (KRD), 05/8912-2 (UDI)
Documentdate : 05.07.2005
Receiver :

Høringsinstansene

Høring - forslag til forskrift til ny lov om statsborgerskap, samt forslag til ny § 44a og endring av § 45 første ledd i utlendingsforskriften

Kommunal- og regionaldepartementets høringsbrev av 05.07.2005 "Høring - forslag til forskrift til ny lov om statsborgerskap, samt forslag til ny § 44a og endring av § 45 første ledd i utlendingsforskriften" (PDF)

UDIs høringssvar av 17.10.2005 "Høring - forslag til forskrift til ny lov om statsborgerskap, samt forslag til ny § 44a og endring av § 45 første ledd i utlendingsforskriften" (PDF)

Latest changes
  • Ny: 2005-07-05 KRD Høring - forslag til forskrift til ny lov om statsborgerskap, samt forslag til ny § 44a og endring av § 45 første ledd i utlendingsforskriften (10/18/2005)

    UDI foreslår i sitt høringssvar blant annet å senke kravet til botid for spesialister og flyktninger.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo