To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

International conventions and agreements

Document-ID : 1996-10-19
Entry info force : 01.01.2002
Ratificationdate : 01.07.2016
Documentdate : 19.10.1996

Haagkonvensjonen av 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn


Avtalens undertegningsdato: 19. oktober 1996
Avtalens ikrafttredelsesdato: 1. januar 2002
Undertegningsgdato Norge: 30. mars 2016
Ikrafttredelsesdato Norge: 1. juli 2016

Latest changes
  • Ny: 1996-10-19 Haagkonvensjonen av 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn (7/18/2016)

    Norge har ratifisert Haagkonvensjonen 1996, som er gjennomført i norsk rett ved lov om Haagkonvensjonen 1996. Ikrafttredelsesdatoen for Norge var 1. juli 2016. Konvensjonen gjelder beskyttelsestiltak i form av rettslige eller administrative avgjørelser om foreldreansvar, fast bosted, samvær, vergemål, plasseringer i fosterhjem og institusjon, samt forvaltning av barnets formue. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er norsk sentralmyndighet for konvensjonen. Se Prop. 102 LS (2014-2015) punkt 11 om hvordan konvensjonen forholder seg til utlendingsloven.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo