To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Utlendingsforskriften

§ 11-10. Krav om bestått prøve i samfunnskunnskap og gjennomført opplæring i samfunnskunnskap etter lovens § 62 første ledd bokstav e

Kravet om bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap er oppfylt dersom utlendingen har bestått prøven på et språk han eller hun forstår eller på norsk.

Kravet om bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap gjelder ikke dersom utlendingen er fritatt fra plikten til å avlegge slik prøve.

Kravet om gjennomført opplæring i samfunnskunnskap gjelder ikke dersom utlendingen dokumenterer at han eller hun

a) har bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap på norsk eller

b) er fritatt fra plikten til gjennomført opplæring i samfunnskunnskap.

En utlending som er unntatt fra kravet om gjennomført opplæring i samfunnskunnskap er også unntatt fra kravet om bestått avsluttende prøve.

Related documents

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo