To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Utlendingsforskriften

§ 11-9. Krav om norskkunnskaper og gjennomført norskopplæring etter lovens § 62 første ledd bokstav d

Kravet om å beherske et minimum av norsk muntlig er oppfylt dersom utlendingen

a) ved avsluttende prøve i norsk har oppnådd resultat A1 eller høyere på muntlig prøve eller

b) ved norskprøve har oppnådd resultat A2 eller høyere på skriftlig og muntlig prøve.

Kravet om å beherske et minimum av norsk muntlig gjelder ikke dersom utlendingen er fritatt fra plikten til å avlegge avsluttende prøve i norsk.

Kravet om gjennomført norskopplæring gjelder ikke dersom utlendingen dokumenterer at han eller hun

a) ved norskprøve eller avsluttende prøve i norsk har oppnådd resultat A2 eller høyere på skriftlig og muntlig prøve eller

b) er fritatt fra plikten til gjennomført norskopplæring.

En utlending som er unntatt fra kravet om gjennomført norskopplæring er også unntatt fra kravet om å beherske et minimum av norsk muntlig.

Related documents

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo