To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Utlendingsloven

§ 3. Lovens forhold til internasjonale regler

Loven skal anvendes i samsvar med internasjo­nale regler som Norge er bundet av når disse har til formål å styrke individets stilling.

Related documents

Bilaterale avtaler

1917-08-30 Fritagelse for pastvang for norske og svenske undersaatter i grænsedistrikterne.(4/24/2005)
1983-01-04 Avtale om visse Norsk/Finske grensespørsmål(4/18/2006)
1992-04-30 Avtale mellom Norge og Storbritannia om adgang for utsendte diplomaters familiemedlemmer til å inneha lønnet arbeid (engelsk)(5/21/2012)
1997-01-14 Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Republic of Estonia on Readmission of Persons(5/21/2012)
1997-05-15 Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Republic of Latvia on readmission of Persons (9/3/2012)
1998-12-16 Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Republic of Bulgaria on readmissions of persons(5/21/2012)
1999-10-22 Agreement on maritime transport between the Government of the kingdom of Norway And the Government of the republic of the Philippines(5/21/2012)
2000-03-06 Avtale mellom Norge og Sri Lanka om retur av srilankiske borgere som er nektet opphold i Norge (engelsk)(5/21/2012)
2001-04-23 Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of Australia relating to Working Holiday(5/21/2012)
2002-07-17 Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of Romania regarding readmission of own citizens and aliens(5/21/2012)
2005-01-24 Agreement between Norway and Croatia on readmission of persons whose entry and/ or stay is illegal(5/21/2012)
2005-02-15 Agreement between Norway and the Slovak Republic on the readmission of persons(5/21/2012)
2005-03-31 Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Moldovas regjering om tilbaketaking av egne borgere og tredjelandsborgere(3/2/2007)
2005-06-16 Agreement between Norway and Switzerland on readmission of persons with unauthorised stays(5/21/2012)
2005-12-06 Agreement on the establishment of a Norwegian-Pakistani advisory board on matters relating to marriage, family and children arising out of migration between the two states(5/21/2012)
2006-10-30 Omforent memorandum mellom Canadas regjering og Norges regjering om ungdomsutveksling(10/31/2006)
2007-06-08 Agreement between Norway and Russia on the facilitation of the issuance of visas to the citizens of Norway and Russia(5/21/2012)
2007-06-08 Agreement between Norway and Russia on readmission(8/16/2012)
2008-07-22 Agreement between Norway and Bosnia and Herzegovina on the facilitation of the issuance of visas(5/21/2012)
2008-07-28 Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas(8/31/2012)
2008-09-12 Agreement between Norway and Albania on the facilitation of the issuance of visas(5/21/2012)
2008-09-12 Agreement between Norway and Albania on the readmission of persons residing without authorisation(8/16/2012)
2009-12-16 Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of Montenegro on the facilitation of the issuance of visas (5/21/2012)
2009-12-16 Agreement between Norway and Montenegro on the readmission of persons without permission to stay(8/16/2012)
2010-06-26 Agreement between Norway and Armenia on the readmission of persons without permission to stay(5/21/2012)
2011-01-01 Avtale mellom Republikken Kosovos regjering og Kongeriket Norges regjering om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold(12/15/2010)
2015-09-04 Avtale mellom Kongeriket Norge og Georgia om lettelser i utstedelsen av visa(12/3/2015)

Høyesterettsavgjørelser

Internasjonale konvensjoner og avtaler

1948-12-09 Konvensjon om forhindring og avstraffelse av forbrytelsen folkemord(4/5/2006)
1948-12-10 Universal Declaration of Human Rights(5/21/2012)
1950-11-04 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocol Nos. 11 and 14, supplemented by Protocols Nos. 1, 4, 6, 7, 12 and 13(5/21/2012)
1951-07-28 Convention relating to the Status of Refugees(5/21/2012)
1954-09-28 Convention relating to the Status of Stateless Persons(5/21/2012)
1957-07-12 Overenskomst mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige om opphevelse av passkontrollen ved de internordiske grenser av 12. juli 1957, med endringer ved overenskomst av 27. juli 1979.(4/24/2005)
1957-11-23 Agreement Relating to Refugee Seamen(5/21/2012)
1957-12-13 European Convention on Extradition(5/21/2012)
1958-05-13 Seafarers' Identity Documents Convention(5/21/2012)
1959-04-20 European Agreement on the abolition of visas for Refugees(5/21/2012)
1963-09-14 Convention on offences and certain other acts committed on board aircraft(5/21/2012)
1966-03-07 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination(5/21/2012)
1966-12-16 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights(9/18/2012)
1967-04-24 European convention on the adoption of children(5/21/2012)
1969-11-24 European agreement on au pair placement(5/21/2012)
1977-01-27 European Convention on the Suppression of Terrorism (5/21/2012)
1979-12-18 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women(5/21/2012)
1987-11-26 European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment(5/21/2012)
1989-11-20 Convention on the Rights of the Child(5/21/2012)
1998-07-17 Rome statute of the international criminal court(5/21/2012)

UDI praksisnotater

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo