To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Utlendingsloven

§ 55. Krav om oppholdstillatelse for å kunne ta arbeid og opphold

En utlending som akter å ta arbeid mot eller uten vederlag, eller som vil drive ervervsvirksomhet i ri­ket, må ha oppholdstillatelse som gir rett til å ta ar­beid eller drive ervervsvirksomhet, med mindre an­net fremgår i eller i medhold av loven.

En utlending som akter å ta opphold i riket utover tre måneder uten å ta arbeid, må ha oppholdstillatel­se. Opphold i et annet land som deltar i Schen­gensamarbeidet, likestilles med opphold i riket. Kon­gen kan gi nærmere regler i forskrift om beregning av oppholdstiden.

Related documents

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo