To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Samlesider om sårbare søkere

LHBTI i søknader om beskyttelse
Documentdate : 03.04.2019

Samleside

LHBTI i søknader om beskyttelse


Relevante rettskilder i saker som angår forfølgelse på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet

Internasjonal rettspraksis

EU-domstolen:

Norsk rettspraksis

  • Høyesterett: HR-2012-667-A, inntatt i Rt-2012-494, avsagt 29.3.2012. Se særlig fra avsnitt 32.

Departementenes instrukser

UDI retningslinjer

UNHCR retningslinjer

Nyttige lenker for videre lesning

 

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo