To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk
Information
All or parts of the document is confidential:
Freedom of Information Act section 20 

Schengen

Schengen Handbook
Document-ID : Schengen Handbook
Last modified : 26.06.2015
Documentdate : 09.11.2006

Attachment

Latest changes
 • Endret: Praktisk håndbok - vedlegg 5, 22 og 23 (8/20/2015)

  Håndbokens vedlegg 5 Table of recognition of the travel documents er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 19. august 2015, jf. oppdateringen av vedlegg 10 til Visum håndboken.

  Håndbokens vedlegg 22 (List of Residence Permits Issued by Member States) og vedlegg 23 (Specimen of Residence Permits Issued by Member States) er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 19. august 2015. Endringene er meldt av Hellas.

 • Endret: Praktisk håndbok for grensepersonell (6/26/2015)

  Håndboken er oppdatert i tråd med endringer vedtatt av Kommisjonen den 15. juni 2015 (C(2015)3894 final).

 • Endret: Praktisk håndbok for grensepersonell (6/22/2015)

  Siden er oppdatert med Kommisjonens anbefaling av 15. juni 2015 om endringer i Praktisk håndbok for grensepersonell. En konsolidert versjon av håndboken vil publiseres så snart den foreligger.

 • Changed: Practical Handbook (2/1/2013)

  Practical Handbook has been updated by the Commission on 30 January 2013.

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep
N-0032 Oslo
Phone: + 47 23 35 15 00

Editor in Chief: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen