To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Supreme Court decisions

Document-ID : HR-2019-599-A
Documentdate : 27.03.2019

Strafferett. Ulovlig bruk av au pairer. Straffeloven § 166. Utlendingsloven § 108.


Saken gjaldt regelbrudd knyttet til ansettelsen av og bruken av arbeidskraften til fire filippinske kvinner med oppholdstillatelse som au pairer. Ektepar 1 ble dømt til 75 dager fengsel for å ha gitt falske opplysninger til utlendingsforvaltningen (ga ikke beskjed om at de skulle flere au pairer enn tillatt, med flere arbeidstimer enn tillatt), for å ha gitt kvinnene hjelp til ulovlig opphold i landet, og for ulovlig å ha benyttet deres arbeidskraft mer enn tillatt. Ektepar 2 ble dømt til betinget fengsel for å ha gitt uriktige opplysninger til utlendingsforvaltningen slik at ektepar 1 kunne ha mer enn én au pair av gangen. Dommen gir veiledning for forståelsen av reglene om au pairer, for forholdet mellom straffebestemmelser i særlov og straffelov, for medvirkningsansvar og for inndragning.

Latest changes
  • Ny: HR-2019-599-A Strafferett. Ulovlig bruk av au pairer. Straffeloven § 166. Utlendingsloven § 108. (3/29/2019)

    Saken gjaldt regelbrudd knyttet til ansettelsen av og bruken av arbeidskraften til fire filippinske kvinner med oppholdstillatelse som au pairer. Ektepar 1 ble dømt til 75 dager fengsel for å ha gitt falske opplysninger til utlendingsforvaltningen (ga ikke beskjed om at de skulle flere au pairer enn tillatt, med flere arbeidstimer enn tillatt), for å ha gitt kvinnene hjelp til ulovlig opphold i landet, og for ulovlig å ha benyttet deres arbeidskraft mer enn tillatt. Ektepar 2 ble dømt til betinget fengsel for å ha gitt uriktige opplysninger til utlendingsforvaltningen slik at ektepar 1 kunne ha mer enn én au pair av gangen. Dommen gir veiledning for forståelsen av reglene om au pairer, for forholdet mellom straffebestemmelser i særlov og straffelov, for medvirkningsansvar og for inndragning.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo