To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

UDI circulars

RS 2004-032
Document-ID : RS 2004-032
Case-ID : 2004/011496
Documentdate : 06.09.2004
Receiver :

Politimeistrane

Vedtak om å melde utlending inn i SIS - klageinstans


Dersom Utlendingsdirektoratet gjer vedtak om å utvise ein utlending, må direktoratet også vurdere å treffe særskilt vedtak om å melde utlendingar inn i SIS (Schengen Information System) etter SIS- lova § 7 nr. 2. 

Utlendingsnemnda er klageinstans for dei vedtaka Utlendingsdirektoratet treff om slike innmeldingar.

Klagen skal fremjast for direktoratet på vanleg måte. 

 

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for EØS- og utvisningssaker (OFEU)

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo