To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

RS 2008-035

RS 2008-035V4
Document-ID : RS 2008-035V4
Case-ID : 16/00784-1
Last modified : 23.03.2018
Documentdate : 01.04.2012

UDIs skjema for transporterklæring - forskottering av barnetrygd

Latest changes
 • Endret: RS 2008-035V4 UDIs skjema for transporterklæring - forskottering av barnetrygd (3/23/2018)

  Satsene i vedlegget er oppdatert til å være i samsvar med satsene i RS 2008-035V1.

 • Endret: RS 2008-035V4 UDIs skjema for transporterklæring - forskottering av barnetrygd (2/3/2016)

  Vedlegget er oppdatert med satser som gjelder for 2016.

 • Endret: RS 2008-035V4 UDIs skjema for transporterklæring - forskottering av barnetrygd (10/30/2015)

  Skjemaet er justert med satser for 2015.

 • Endret: RS 2008-035V4 UDIs skjema for transporterklæring - forskottering av barnetrygd (8/8/2014)

  Skjemaet er justert med satser for 2014.

 • Endret: RS 2008-035V4 UDIs skjema for transporterklæring - forskottering av barnetrygd (2/4/2013)

  Skjemaet er justert med de nye satsene fra 1. januar 2013.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo