To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

RS 2010-124

RS 2010-124V4
Document-ID : RS 2010-124V4
Case-ID : 17/02377-10 (15/10314-8)
Last modified : 02.04.2019
Documentdate : 02.02.2018

Subsistence requirement – folk high school


The subsistence requirement for students at folk high schools for the academic year 2019-2020 is NOK 104 500. The rate for pocket money is NOK 3 135 per month for the academic year 2019-2020.

The subsistence requirement for students at folk high schools for the academic year 2018-2019 is NOK 102 300. The rate for pocket money is NOK 3 069 per month for the academic year 2018-2019.

Latest changes
 • Changed: RS 2010-124V4 Subsistence requirement – folk high school (4/2/2019)

  The annex is updated. The subsistence requirement for students at folk high schools for the academic year 2019-2020 is NOK 104 500. The rate for pocket money is NOK 3 135 per month for the academic year 2019-2020.

 • Changed: RS 2010-124V4 Subsistence requirement – folk high school (3/16/2018)

  The annex is updated. The subsistence requirement for students at folk high schools for the academic year 2018-2019 is NOK 102 300. The rate for pocket money is NOK 3 069 per month for the academic year 2018-2019.

 • Endret: RS 2010-124V4 Krav til underhold – folkehøyskole (5/12/2017)

  Vedlegget er oppdatert med Lånekassens nye satser for studieåret 2017-2018. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gått inn for gradvis økning av støtten til 11 måneder, med ekstra støttebeløp lagt til vårsemesteret. Støttebeløpene er derfor presisert per semester.

 • Endret: RS 2010-124V4 Krav til underhold – folkehøyskole (3/18/2016)

  Underholdskravet for studenter ved folkehøyskole er oppdatert med satser for studieåret 2016-2017.

 • Endret: RS 2010-124V4 Krav til underhold – utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften § 6-19 andre ledd (6/6/2014)

  Underholdskravet for studenter ved folkehøyskole er oppdatert.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo