To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

RS 2012-015

RS 2012-015V
Document-ID : RS 2012-015V
Case-ID : 15/08705-5
Last modified : 08.03.2019
Documentdate : 02.07.2012

Sats for norskkurs og lommepenger / lønn for au pair


Vertsfamilien skal betale for au pairens norskkurs med minimum 8850 NOK brutto (før skatt) per år, inkludert studiemateriell.

Au pairens lommepenger/ lønn skal minimum være 5900 NOK brutto per måned. I tillegg skal au pairen få fri kost og losji.

Disse satsene gjelder fra 1. april 2019 og vil bli oppjustert jevnlig.

Latest changes
 • Endret: RS 2012-015V Sats for norskkurs og lommepenger / lønn for au pair (4/1/2019)

  Beløpene vertsfamilien er forpliktet til å betale for norskkurs og lommepenger/lønn for au pair er oppjustert i henhold til konsumprisindeksen, jf. GI-12/2011 Instruks vedrørende endringer i aupairordningen. Satsen for norskkurs er oppjustert fra kr. 8.400 til kr. 8.850 per år. Satsen for lommepenger/lønn er oppjustert fra kr. 5.600 til kr. 5.900 per måned.

 • Endret: RS 2012-015V Sats for norskkurs og lommepenger / lønn for au pair (10/1/2015)

  Sats for norskkurs og lommepenger/lønn for au pair er oppjustert. Satsene oppjusteres med henholdsvis 300 kr for norskkurs per år og 200 kr for lommepenger/lønn per måned.

 • Endret: RS 2012-015V Sats for norskkurs og lommepenger / lønn for au pair (10/1/2014)

  Satsene for norskkurs og lommepenger/lønn for au pairer er justert med nye satser gjeldende fra 1. oktober 2014.

 • Changed: RS 2012-015V Sats for norskkurs og lommepenger / lønn for au pair (9/30/2013)

  Annex is updated. The change entered into force on October 1 2013.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo