To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

UDI circulars

RS 2015-008
Document-ID : RS 2015-008
Case-ID : 15/07482-2 (16/05079-4)
Last modified : 01.10.2016
Documentdate : 09.07.2015
Receiver :

Politiets utlendingsenhet

Instruks til politiet om iverksetting av UDIs vedtak om retur til Usbekistan


Før Politiets utlendingsenhet (PU) starter arbeid med iverksetting av UDIs vedtak som gjelder retur til Usbekistan, skal PU forelegge spørsmål om utsatt iverksetting for UDI, jf. utlendingsloven § 90 ellevte ledd.

Returer til Usbekistan kan være i strid med utlendingsloven § 73, jf. § 28, og UDI må gjøre en oppdatert vurdering av retursituasjonen før UDIs vedtak kan iverksettes.

Vi viser til at menneskerettssituasjonen i Usbekistan er svært bekymringsfull, befolkningen overvåkes og det rapporteres om utstrakt bruk av tortur i varetekt og avhørssituasjoner. Vi er kjent med at myndighetene følger med på usbekere som har vært i utlandet som arbeidsmigranter eller
asylsøkere, og det er grunn til å tro at myndighetene er oppmerksomme på personer som har oppholdt seg i Norge.

Vi mener ikke at enhver usbeker i Norge har krav på beskyttelse, men risikovurderingene skal være svært forsiktige. Alle forhold som kan være av betydning for den enkeltes retursituasjon skal utredes grundig og tas hensyn til, herunder forhold knyttet til personens opphold i Norge.

 

Hanne Jendal
avdelingsdirektør

Kontakt: Asylavdelingens fagstab

Latest changes
  • Ny: RS 2015-008 Instruks til politiet om iverksetting av UDIs vedtak om retur til Usbekistan (7/9/2015)

    Den suspenderte utreiseplikten oppheves og UDI vil gjenoppta behandlingen av saker som gjelder retur til Usbekistan. Returer til Usbekistan kan imidlertid være i strid med utlendingsloven § 73 og PU instrueres om å forelegge saken for UDI, slik at UDI kan gjøre en oppdatert vurdering av retursituasjonen før vedtak kan iverksettes. Denne instruksen ersatter RS 2014-027, som er nå opphevet.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo