To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Red. anm.: Internmeldingen er under revidering (28.11.2017).

UDI internal practices

IM 2008-015
Document-ID : IM 2008-015
Case-ID : 08/3015
Documentdate : 05.06.2008
Receiver :

Alle i UDI

Mandat for faglige og koordinerende oppgaver vedrørende retur og tilbakevending - Returenheten

1. Innledning

Mandatet definerer og avgrenser oppgaver og ansvar for Returenheten (RTE).

Mandatet vurderes og eventuelle endringer foretas i forbindelse med direktoratets årlige virksomhetsplanlegging.

2. Oppgaver

2.1 Retur 

Motivere og legge til rette for at personer uten lovlig opphold returnerer.

Virkemidler er Voluntary Assisted Return Programme (VARP) og prosjekter som informasjonsprosjekter og landprogram.

2.2 Tilbakevending (TBV)

Legge til rette for at flyktninger i Norge skal ha mulighet til å vende tilbake til hjemlandet når situasjonen tillater det.

Virkemidler er individuell økonomisk støtte og prosjekter.

2.3 Strategisk arbeid

Vurdere behov, utrede, utvikle og implementere endringer innen retur- og TBV-feltet.

Omfatter innspill til departementet (tildelingsbrev, statsbudsjett, rapporteringer), rundskriv og interne rutiner.

3. Koordinering

RTE initierer og følger opp samarbeid med eksterne aktører på returfeltet.

UDI Regionkontor Sør er nærmeste regionale samhandlingspartner for RTE med hensyn til retur- og TBV-arbeid i regionene.

 

Anne Siri Rustad
avdelingsdirektør

Kontakt:
Returenheten

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo