To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

UDI internal practices

IM 2010-012
Document-ID : IM 2010-012
Case-ID : 09/4056-21
Last modified : 27.03.2015
Documentdate : 01.01.2010
Receiver :

Alle i utlendingsdirektoratet.

UDIs eskaleringspyramide

Latest changes
  • Endret: IM 2010-012 UDIs eskaleringspyramide (3/27/2015)

    Det er foretatt mindre justeringer i internmeldingen. Punkt 2 er oppdatert som følge av ny prosessordning i sikkerhetssaker. Videre er punkt 3 oppdatert med henvisning til IM 2011-007.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo