To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

UDI internal practices

IM 2010-024
Document-ID : IM 2010-024
Case-ID : 09/3106
Documentdate : 01.01.2010
Receiver :

Alle i UDI

Kvalitetsstandarder for arbeidsenheten for overføringsflyktninger

Standardene er et styringsverktøy:

Standardene er et styringsverktøy for lederne i forbindelse med de enhetsvise kvalitetsgjennomgangene. Lederne vil ved hjelp av gjennomgangene kunne gi en konkret tilbakemelding til den enkelte medarbeider og i tillegg se hvilket opplæringsbehov den enkelte eventuelt har. 

Standardene skal gi forutsigbarhet:

Standardene skal vise hva saksbehandlingen kan bli målt på i ettertid, og synliggjøre hvilke egenskaper produktet vårt, UDIs saksbehandling, må ha for å være tilstrekkelig godt.

Vedlagt følger kvalitetsstandard for

 1. Dossier - Innvilgelse/Avslag innreisetillatelse med oppholdstillatelse for overføringsflyktninger
 2. Kommisjon – Innvilgelse innreisetillatelse med oppholdstillatelse for overføringsflyktninger før ankomst Norge
 3. Innvilgelse oppholdstillatelse for overføringsflyktninger – etter ankomst Norge


Hanne Jendal
avdelingsdirektør

Kontakt: Asylavdelingen, Enhet for overføringsflyktninger

Latest changes
 • Endret: Vedleggene til IM 2010-024 - Kvalitetsstandarder for arbeidsenheten for overføringsflyktninger (3/9/2015)

  Det er foretatt mindre endringer i internmeldingens vedlegg. Vedlegg 3 er oppdatert med henvising til RS 2014-004. I vedleggene 1 og 2 er punkter om "Utsøking til IMDi region" og "Telefonkonferanse" er fjernet, og punkt om "Fordeling" endret.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo