To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk
Information
All or parts of the document is confidential:
Freedom of Information Act section 24 first paragraph 

UDI internal practices

IM 2012-002
Document-ID : IM 2012-002
Case-ID : 2011/003720-3
Documentdate : 02.02.2012
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Standarder for god saksbehandling for Område for permanent oppholdstillatelse, reisedokumenter og statsborgerskap


Standardene angir hva som er god saksbehandling i Oppholdsavdelingen. Standardene skal bidra til å skape en enhetlig forståelse i avdelingen av hva som er tilstrekkelig kvalitet i saksbehandlingen.

Standardene er et styringsverktøy for lederne i forbindelse med de enhetsvise kvalitetsgjennomgangene. Lederne vil ved hjelp av gjennomgangene kunne gi en konkret tilbakemelding til den enkelte medarbeider og i tillegg se hvilket opplæringsbehov den enkelte eventuelt har. De skal gi forutsigbarhet og vise hva saksbehandlingen kan bli målt på i ettertid.

Dersom et punkt i standarden ikke er oppfylt, foreligger det et avvik fra standarden. Ved utpregede skjønnsmessige og komplekse vurderinger skal det ikke konstateres avvik så lenge vurderingen fremstår som forsvarlig. Dette innebærer at det ikke skal konstateres avvik kun fordi måleren ville kommet til et annet resultat.

Vedlagt følger standarder for Område for permanent oppholdstillatelse, reisedokumenter og statsborgerskap.

 

Kontakt: Oppholdsavdelingen

Attachment

Latest changes
 • Endret: IM 2012-002 Standarder for god saksbehandling for Område for permanent oppholdstillatelse, reisedokumenter og statsborgerskap (1/1/2017)

  Utlendingsloven § 62 første ledd er endret som følge av Innstramninger II. Etter ny bokstav d og e må søkeren ha bestått avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for å få permanent oppholdstillatelse. Endringene er nærmere regulert i ny utlendingsforskrift §§ 11-9 og 11-10, som er innarbeidet i vedlegg 3 og 4.

 • Changed: IM 2012-002 Standarder for god saksbehandling for Område for permanent oppholdstillatelse, reisedokumenter og statsborgerskap (12/18/2013)

  The terms of use in Annexes 1 and 2 have been changed in accordance with the amendments to the Norwegian Nationality Act and regulations.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo