To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

UNHCR guidelines

Document-ID : N-UNHCR-2008-04
Documentdate : 01.04.2008

Guidance Note on Extradition and International Refugee Protection

Anbefalinger om vurderinger ved henvendelse fra andre stater om utlevering av egen borger, eller borger av tredjeland, samt hvordan prinsippet om non-refoulement, etter artikkel 33 i flyktningkonvensjonen, kommer til anvendelse.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo