To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

UNHCR guidelines

Document-ID : N-UNHCR-2009-05
Documentdate : 01.05.2009

Guidance Note on Refugee Claims relating to Female Genital Mutilation

Anbefalinger om flyktningrettslige vurderinger relatert til kjønnslemlestelse og beskrivelse av ulike former av kjønnslemlestelse.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo