To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

News

EASO Country Guidance - Nye felles retningslinjer for asylpraksis for landene i EU


Den europeiske unions råd har bestemt at det skal lages felles retningslinjer for asylpraksis. Målet er å bidra til lik anvendelse av kriteriene for internasjonal beskyttelse. EASO har fått i oppgave å koordinere arbeidet.

Så langt har EASO publisert retningslinjer (Country Guidance) for å behandle asylsøknader fra Afghanistan og Nigeria. Retningslinjer for flere sentrale opprinnelsesland er planlagt publisert i løpet av 2019 og 2020. Selv om disse retningslinjene ikke er bindende for norske myndigheter, vil de være en relevant rettskilde for UDIs saksbehandlere. Klikk her for å se samlesiden med EASO Country Guidance Notes.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo