To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

News

Kortere innreiseforbud i utvisningssaker der utlendingen har barn i riket

Justisdepartementet har vedtatt en endring i utlendingsforskriften som gjør at innreiseforbudet i saker som omfatter barn blir kortere.

Justisdepartementet har vedtatt en endring i utlendingsforskriften § 14-2, i forlengelsen av implementeringen av Returdirektivet. Endringen medfører at personer som blir utvist på grunn av brudd på utlendingsloven, som hovedregel ikke skal pålegges mer enn to års innreiseforbud dersom utlendingen har barn i Norge. Dette fører til at det i mange saker vil bli pålagt kortere innreiseforbud enn det som er praksis i dag.

Regelen gjelder imidlertid kun i de tilfellene der den utviste personen i lengre tid har bodd fast sammen med barnet eller har utøvet samvær av et visst omfang, og vil fortsette å bo sammen med eller videreføre samværet med barnet. Videre gjelder regelen ikke for personer som er utvist etter brudd på straffeloven eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.

Se for øvrig sak på Justisdepartementet sin hjemmeside.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo