Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Utlendingsforskriften

§ 59. Utplassering av asylsøker m.v.

Asylsøker og familiemedlemmer som nevnt i § 54 annet ledd som blir utplassert på et mottakssted i en kommune, må oppholde seg i kommunen inntil søknaden er endelig avgjort. De kan overføres fra ett mottakssted til et annet mottakssted innen samme kommune eller til annen kommune.

Unntaksvis kan personer som nevnt i første ledd etter søknad gis tillatelse til ikke å oppholde seg i den kommune der de er utplassert, under forutsetning av at de ikke vil trenge tilskudd fra det offentlige.

Bosetting i kommune kan i særlige tilfeller gjennomføres før endelig vedtak i asylsaken foreligger.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet kan gi nærmere retningslinjer.
(mangler lovhjemmel, vil bli rettet opp red.anm.)

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo