Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Utlendingsforskriften

§ 60. Vedtaksmyndighet og klage

Utlendingsdirektoratet eller det regionkontor som bemyndiges treffer vedtak etter § 59.

Forvaltningslovens regler om at enkeltvedtak skal grunngis og kan påklages, gjelder ikke for vedtak etter § 59, jfr. forvaltningslovens §§ 24 fjerde ledd og 28 tredje ledd. Vedtak etter § 59 tredje ledd skal likevel grunngis.

Forvaltningslovens regler om at enkeltvedtak kan påklages, gjelder ikke for vedtak om bosetting av utlending i en kommune, jfr. forvaltningslovens § 28 tredje ledd.
(mangler lovhjemmel, vil bli rettet opp red.anm.)

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo