Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Regelverket på et gitt tidspunkt
Dato:
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

Utlendingsforskriften

§ 61. Vilkår for midlertidig arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse

Asylsøker kan gis midlertidig arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse inntil søknad om asyl er avgjort i første instans, jfr. lovens § 17 sjette ledd. Det er en forutsetning for tillatelse at følgende vilkår er oppfylt:

1)    Det er tatt asylintervju av søkeren.

2)    Det er ikke tvil om søkerens identitet.

3)    Det er ikke aktuelt å bortvise søkeren eller fremme tilbaketakelsesbegjæring overfor annet land.

4)    For arbeidstillatelse er det en forutsetning at vilkårene i § 2 tredje ledd er oppfylt.

Etter at søknad om asyl er avslått i første instans, gjelder gitt tillatelse fortsatt dersom klage fremsettes og gis oppsettende virkning. Klager som ikke allerede har midlertidig tillatelse, kan etter anmodning gis slik tillatelse forutsatt at vilkårene i første ledd er oppfylt og klagen er gitt oppsettende virkning.

Etter anmodning kan tillatelse også gis til asylsøker som har fått et endelig avslag som for tiden ikke iverksettes. For arbeidstillatelse er det en forutsetning at vilkårene i første ledd nr. 4 er oppfylt.

Forutsatt at utlendingen selv er uten skyld i at avslaget ikke kan iverksettes, har utlending som nevnt i tredje ledd etter anmodning rett til tillatelse når vedkommende har gyldig arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse på tidspunktet for avslaget.

 • § 61 første ledd

  Asylsøker kan gis midlertidig arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse inntil søknad om asyl er avgjort i første instans, jfr. lovens § 17 sjette ledd. Det er en forutsetning for tillatelse at følgende vilkår er oppfylt:

 • § 61 annet ledd

  Etter at søknad om asyl er avslått i første instans, gjelder gitt tillatelse fortsatt dersom klage fremsettes og gis oppsettende virkning. Klager som ikke allerede har midlertidig tillatelse, kan etter anmodning gis slik tillatelse forutsatt at vilkårene i første ledd er oppfylt og klagen er gitt oppsettende virkning.

 • § 61 tredje ledd

  Etter anmodning kan tillatelse også gis til asylsøker som har fått et endelig avslag som for tiden ikke iverksettes. For arbeidstillatelse er det en forutsetning at vilkårene i første ledd nr. 4 er oppfylt.

 • § 61 fjerde ledd

  Forutsatt at utlendingen selv er uten skyld i at avslaget ikke kan iverksettes, har utlending som nevnt i tredje ledd etter anmodning rett til tillatelse når vedkommende har gyldig arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse på tidspunktet for avslaget.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo