Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

§ 61. Vilkår for midlertidig arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse

§ 61 fjerde ledd

Forutsatt at utlendingen selv er uten skyld i at avslaget ikke kan iverksettes, har utlending som nevnt i tredje ledd etter anmodning rett til tillatelse når vedkommende har gyldig arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse på tidspunktet for avslaget.

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo