Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

§ 61. Vilkår for midlertidig arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse

§ 61 første ledd

Asylsøker kan gis midlertidig arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse inntil søknad om asyl er avgjort i første instans, jfr. lovens § 17 sjette ledd. Det er en forutsetning for tillatelse at følgende vilkår er oppfylt:

Relaterte rettskilder

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo